1985

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs föddes i Bengtsarvet 1905. Redan i tidiga barnaår visade han anlag för sitt stora intresse att teckna. ...

Dunder Ingeborg Andersdotter

I en gård på Sollerön fick jag se ett gammalt fotografi av en ung kvinna. Hon har ett vackert allvarligt ansikte ...

En ung församlings första bekymmer

Sollerön hade äntligen efter mycken strävan blivit egen SOPHIA MAGDALENA församling, och kyrktuppen kunde 1781 ...

Ett märkligt möte i Skradärkvänn

Det är inte utan vissa betänkligheter som jag återger en upplevelse av oväntat och annorlunda slag, som jag var ...

Gruddbo norra delen

Om man räknar bort de två byklasarna i södra ändan av byn, Kulåra och Rullbo, som också hör till Gruddbo by, ...

Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Sollerön har, trots sin politiska obetydlighet, ibland berörts av historiska och processuella händelser i landet ...

Norra Gruddbo – bomärken

Årets bomärken gäller Gruddbo by och omfattar gårdarna från Duhlbogård i södra Gruddbo och norrut till Rothagens ...

Till läsaren 1985

Numera har det folkliga berättandet mist sin betydelse som kontakt mellan människor och som förmedling av ...