Brudöverdel – del av

Brudöverdel – del av

Mats Meit Olsdotter sparade överdelen till sin likklädsel men den var för trasig för att användas.