Brudöverdel – del av

shf1835

Mats Meit Olsdotter sparade överdelen till sin likklädsel men den var för trasig för att användas.