shf1791

Brokigt sidenband som hörde till grannbrudens klädsel. Sådana band hängde ut från en ”muff” som bruden hade.