shf231  shf231a

”Bråjd-bält” troligen av älghud. Besatt på ena sidan med mässingsnitar i grupper och rombformade mässingsplåtar. Plåtarna har genombrutna och inpunsade mönster. Under plåtarna fastsatt rött tyg. Plåten invid ena änden hopnitad med en rektangulär plåtbit