Sollerö kapell

S:t. Laurentius kapell

S:t. Laurentius kapell

Foto: L.E. Klockar Bild 1. Planskiss S:t Laurentius kapell. I publikationen "Sveriges kyrkor" hade professor ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I Sollerö församlings arkiv förvaras en handskriven "Kort berättelse. Handskriften är varken avslutad eller ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades ett utdrag ur den i Sollerö församlings arkiv förvarade handskrivna berättelse från ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Här följer forts. av den skildring som påbörjades i 1972 års krönika och som härrör från ett handskrivet ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Den nya kyrkan bygges, till stor del av ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Insamling av medel och planering av ...
Sollerö kapells laga skillnad

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...