Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia . . ." Hög i närheten av kapell-området. (Ansågs tämligen orörd, varför Dr Hallström valde denna hög…