Vad gravröset gömde

Illustrationer: Daniels Sven Olsson
Text: Dalarnas Museum

Vid de arkeologiska undersökningarna visade sig gravarna innehålla en förvånande rikedom på järnföremål, rikare än många gravar i t ex Mälardalen. En av de fyndrikaste gravrösena var Grav 2.

Gravröset innehöll tre skilda gravgömmor. Den ursprungliga graven låg i ett kärnröse i botten. Det fanns också två gravläggningar högre upp i röset. De hade lagts ner vid senare tillfällen.

Den ursprungliga graven bestod av brända, tvättade och krossade människoben från en man, obrända djurben och en mängd föremål såsom vapen, hästutrustning och redskap. De mer spektakulära gravgåvorna var ett tveeggat praktsvärd, utsmyckat med inhamrade silvertrådar, pil- och spjutspetsar, en yxa, delar av en sköld, eldstål, knivar, borrar samt fil, mejsel, ett sandstensbryne, en del av ett lieblad, en metkrok, en pärla, fragment av en benkam och ett kamfodral.

En av gravläggningarna lite högre upp i röset var en kvinnograv, som förutom brända ben och obrända djurben, innehöll flera vardagsföremål som nyckel, sax, kniv, eldstål och fragment från en benkam. I graven fanns också två ovala spännbucklor av brons. De hade varit fästa ovanför bröstet för att hålla upp hängselkjolen. Vidare hittades ett hästskoformigt spänne av brons som hållit ihop manteln eller jackan, två armringar, ett armband, en hängprydnad av brons samt en pärla.

Den tredje gravläggningen bestod av ett tunt lager brända ben, kol, pärla av bergkristall, tre glaspärlor samt fragment av benkammar.