Offerkällan

Illustrationer: Daniels Sven Olsson
Text: Dalarnas Museum

Sedan lång tid kallas området häromkring för Lunden eller Lundgärdet, vilket tyder på att denna plats vid källan och kapellet kan ha varit en gammal offerlund under förhistorisk tid. Det var inte ovanligt att man byggde den första kristna kyrkan på en gammal hednisk kultplats.

Källor som kallas Offerkällor eller Trefaldighetskällor ansågs ha en särskild kraft. Om man offrade föremål, gärna av metall, skulle man vinna hälsa och lycka från källans undergörande krafter.

Ett stort antal källor som fanns under förkristen tid kallades ”Torskällor” eller ”Odens Brunnar” och var knutna till de gamla kultplatserna. Många av dessa källor kristnades sedan under medeltiden.

Källan Du ser framför dig kallas för Offerkällan. Det sägs att den aldrig sinar på sommaren och att den inte fryser på vintern. Vid källan har sannolikt vikingarna offrat åt sina hedniska gudar. Redan bronsåldersfolkets soldyrkan har säkert ägt rum här på solens ö.

I senare tid har man tänt majbrasor här vilket kan vara en tradition som går långt tillbaka.

Källan är numera upprustad. Stenarna har tidigare legat framför kyrkan.