En vandring i historien

Illustrationer: Daniels Sven Olsson
Text: Dalarnas Museum

Här på den nordöstra delen av Sollerön finns ett stort antal förhistoriska och historiska lämningar. En del av dessa kan Du uppleva om Du går den 3,2 km långa kulturslingan, varav 2,5 km är handikappvänlig. På kartan finns slingan och lämningarna markerade. På 15 ställen kommer Du att hitta skyltar som närmare beskriver vad Du ser.

Det är inte konstigt att det en gång flyttade människor till Sollerön. Som ö mitt i Siljan har den ett strategiskt läge, gynnsamt klimat och dessutom kalkrik jord. Att det har bott människor på Sollerön i många tusen år vet man genom de fynd som har gjorts.

På öns höjdparti har människor levt och verkat i mer än tusen år. Där finns åkrar och ängar med odlingsrösen och järnåldersgravar. Sluttningarna ner mot Agnmyren bär spår efter ålderdomligt åkerbruk i form av små åkrar på terrassbildningar, odlingsrösen och stensträngar.

De mest iögonfallande spåren idag av de människor som levde under förhistorisk tid är de stora järnåldersgravfälten. De är Dalarnas största och bäst bibehållna och mycket vackert belägna. Gravfältens storlek och de fynd som har hittats i gravarna visar att Sollerön blomstrade under vikingatiden. En orsak var järnframställningen. Den var ett viktigt komplement till jordbruket och troligen sålde man järn till andra delar av landet.

På vägen passerar Du också grundresterna av det första kapellet på ön samt Silvergruvan och naturområdet vid Agnmyren, där det bodde människor redan under stenåldern. Det finns mycket att uppleva från både förr och nu på Sollerön.