Bus Gunnel Åkesson

Avgudastenen i Utanmyra – en okänd historia

Avgudastenen i Utanmyra – en okänd historia

Kan två korta meningar i en kommunal bebyggelseanalys om skyddsvärda platser bli utgångspunkt för en spännande ...
Bilden av det förgångna

Bilden av det förgångna

Foto: Bus Gunnel Åkesson När började man veta något om Dalarnas forntid? Ett av de första föremålen som ...
Sollerön – egen församling i 235 år

Sollerön – egen församling i 235 år

Om man vill strukturera Solleröns historia till några få hållpunkter skulle man kunna lyfta fram följande perioder: det ändrade levnadssättet från fångstkultur till odling i mitten av det första årtusendet efter vår tideräknings början; järnframställningens betydelse för hur bygden kunde växa fram under järnåldern från 500-talet och framåt; vikingatiden; det långdragna kristnandet; medeltidens sockenindelning.