Holger Wikström

Vaggvisa från Sollerön

Vaggvisa från Sollerön

Jag har med intresse tagit del av artikeln i 1984 års Sool-Öen om vagg- och barnvisor på Soll. När det gäller ...