Karin och Anders Nyström

Unga sjunga

Unga sjunga

EN NATT I JUNI I vaknät tidåt jän dagA va så fint vedäratt man nästan vårt svag.I djick upp å tittät åjtå i ärd ...