1995

Äventyret Ormen Friske

Året var 1948. Det kom ett brev från frisksportarvännen Agne Vindmark, en av frisksportarrörelsens grundare och ...

Bruter Mas och Alma

Ett legendariskt lärarpar på Sollerön Bruterfamiljen Bråmå Lars Jönsson, född 1835 och ägare till ...

En vandring i historien-Vikingagravfältet

Livet på Vikingatiden. Teckning Sven Olsson -93 Som elev vid Sollerö skola med Lilly Stemer-Jonsson som lärare ...

Grodlek i Agnmyren

Just vid islossningen samlas den vanliga grodan för att under en intensiv vecka utföra sin parningslek. Agnmyren ...

Klimp å klabbär, sull å sod

"Vir lagätum åv ä vir addum", säger en av de kvinnor som gett stoff till den här artikeln. ''Vir lagätum åv ä vir ...

Kolning och tjärbränning

Att tillverka träkol i milor har varit aktuellt i våra skogar under lång tid. Det var smederna som hade behov av ...

Notdragning på Sollerön

I den gamla Gruddboboken tryckt 1938 kan man läsa följande om notdragningen här på Sollerön: År 1861 utfärdade ...

Nybruni

Hösten 1935 invigdes den nya bron som ersatte flottbron mellan Lerön och Gesundalandet. Bron kan således ...

Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser ...