1995

Äventyret Ormen Friske

Äventyret Ormen Friske

Året var 1948. Det kom ett brev från frisksportarvännen Agne Vindmark, en av frisksportarrörelsens grundare och ...
Bastun i Solrejs

Bastun i Solrejs

Vem som var den egentlige idékläckaren till att bygga en bastu i Solrejs i södra Häradsarvet är inte gott att ...
Bruter Mas och Alma

Bruter Mas och Alma

Ett legendariskt lärarpar på Sollerön Bruterfamiljen Bråmå Lars Jönsson, född 1835 och ägare till ...
En vandring i historien-Vikingagravfältet

En vandring i historien-Vikingagravfältet

Livet på Vikingatiden. Teckning Sven Olsson -93 Som elev vid Sollerö skola med Lilly Stemer-Jonsson som lärare ...
Glimtar från 1994

Glimtar från 1994

Vårt käraste samtalsämne är väderleken, påstås det, och vad kan då passa bättre än att inleda denna tillbakablick ...
Grodlek i Agnmyren

Grodlek i Agnmyren

Just vid islossningen samlas den vanliga grodan för att under en intensiv vecka utföra sin parningslek. Agnmyren ...
Istorior

Istorior

Krångan Mas å Bom Lass add ve västi sjom å lagt mjärder jänn dag. Sä fo däm däjt å suld ta upp däm. Då fingg däm ...
Klimp å klabbär, sull å sod

Klimp å klabbär, sull å sod

"Vir lagätum åv ä vir addum", säger en av de kvinnor som gett stoff till den här artikeln. ''Vir lagätum åv ä vir ...
Kolning och tjärbränning

Kolning och tjärbränning

Att tillverka träkol i milor har varit aktuellt i våra skogar under lång tid. Det var smederna som hade behov av ...
Kuppningg

Kuppningg

Året var 1940. På Sollerön gick livet sin gilla gång, sett genom en skolflickas ögon. Skolan var slut för dagen ...
Kyrkliga seder omkring dopet

Kyrkliga seder omkring dopet

Dopet var inte främst en namngivningsakt, utan en ”rite de passage”, dvs en handling där barnet bytte status från ...
Minnesbilder från Sollerön

Minnesbilder från Sollerön

Våren 1938 kom helt plötsligt med en uppbrottsstämning. Jag fick bud från min förra chef i Hansjö, Erik Hedin, nu ...
Notdragning på Sollerön

Notdragning på Sollerön

I den gamla Gruddboboken tryckt 1938 kan man läsa följande om notdragningen här på Sollerön: År 1861 utfärdade ...
Nybruni

Nybruni

Hösten 1935 invigdes den nya bron som ersatte flottbron mellan Lerön och Gesundalandet. Bron kan således ...
Officersliv på Sollerön

Officersliv på Sollerön

Sollerön - ett medeltida centrum för kommunikationerna i övre Dalarna. En spännande tanke som grundar sig på det ...
Småbarnsbestyr – förr i världen

Småbarnsbestyr – förr i världen

Då barnet kom till världen fick det den första vården av den som hjälpte till vid förlossningen. Man vände sig ...
Sven Joan

Sven Joan

Inledning Som liten pojke hemma i Västanfors fascinerades jag över personer som var födda på 1800-talet och som ...
Till läsaren 1995

Till läsaren 1995

Till SOOL-ÖENs redaktion riktas ibland förundrade spörsmål om det rika flöde av engagerade och roande uppsatser ...