1990

Anders Zorn, Uno Stadius och Karl Lärka

Anders Zorn, Uno Stadius och Karl Lärka

Strömningar och tankar inom hembygdsrörelse och folkbildning kring sekelskiftet 1900 Zornmuseets ...
Bomärken – Gesunda

Bomärken – Gesunda

"Gesunda - fäboden som blev by". Den artikeln är redan skriven. Läsarna rekommenderas att i Sool-Öen 1983 följa ...
En fäbodkullas bragd

En fäbodkullas bragd

"Vad stort sker, det sker tyst", dessa ord av Geijer om Odalbonden faller oss i minnet, när vi sitter i det trevna ...
Ett fattigbröd från Sollerön

Ett fattigbröd från Sollerön

Teckning av Margit Andersson Min far Böl Ull, yngste sonen till Böl Olof Andersson, "Svartull" kallad, skildrar ...
Gambelgardn

Gambelgardn

En redogörelse för uppbyggnaden av Sollerö hembygdsgård eller "Gambelgardn" som är den vanliga benämningen kan ...
Glimtar från 1989

Glimtar från 1989

Så har vi då lagt ännu ett år in i minnets arkiv, på samma gång som vi lämnat bakom oss nittonhundratalets åttonde ...
Hårkullorna på Sollerön

Hårkullorna på Sollerön

En sommar i mitten av 1920-talet lade bengtsarvsborna märke till en medelålders timid och skäggprydd man i ...
Mångbro kolugnar

Mångbro kolugnar

Den första ransonering som drabbade oss vid krigsutbrottet 1939 var den av bensin och andra drivmedel. För Anders ...
Mattias

Mattias

Han kom inte från grannsocknen, han kom från en helt annan del av landet, från det sydligaste landskapet, från ...
Medeltida skrivkonst

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...
Offertallen

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...
Om de gamles fromhet

Om de gamles fromhet

Del 1 "Det ringa blir stort på oändlighetshåll." Ur minnet av gångna släktled framträder vissa personligheter ...
Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

I slutet av 1989 anordnades en utställning i Stockholms Storkyrka kring Berndt Notkes stora skulpturgrupp, Sankt ...
Sollerö Missionsförsamling 100 år

Sollerö Missionsförsamling 100 år

Kanske började det 1855. Då var bl a Näs Per Persson frän Orsa och Gunnars Jon Jonsson från Nusnäs och hjälpte ...
Till läsaren 1990

Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. ...
Tornsvalan kommer i äppelblomsvind

Tornsvalan kommer i äppelblomsvind

Genom spetsiga, runda - höga - djupa himlar kommer tornsvalan, vindriddaren. Valv av himlar över stäpper - öknar - ...
Ung på 30-talet

Ung på 30-talet

Många menar att livet var bättre förroch sannolikt har de väl rätt när de anser detta.Ty bättre är ungdomens dagar ...