1990

Bomärken – Gesunda

"Gesunda - fäboden som blev by". Den artikeln är redan skriven. Läsarna rekommenderas att i Sool-Öen 1983 följa ...

Ett fattigbröd från Sollerön

Teckning av Margit Andersson Min far Böl Ull, yngste sonen till Böl Olof Andersson, "Svartull" kallad, skildrar ...

Hårkullorna på Sollerön

En sommar i mitten av 1920-talet lade bengtsarvsborna märke till en medelålders timid och skäggprydd man i ...

Mångbro kolugnar

Den första ransonering som drabbade oss vid krigsutbrottet 1939 var den av bensin och andra drivmedel. För Anders ...

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...

Sankt Göran och prinsessan från Sollerön

I slutet av 1989 anordnades en utställning i Stockholms Storkyrka kring Berndt Notkes stora skulpturgrupp, Sankt ...

Till läsaren 1990

Sool-Öen, Solleröns egen bygdekrönika, finns nu tillgänglig i ytterligare en utgåva, den nittonde i ordningen. ...

Tornsvalan kommer i äppelblomsvind

Genom spetsiga, runda - höga - djupa himlar kommer tornsvalan, vindriddaren. Valv av himlar över stäpper - öknar - ...

Ung på 30-talet

Många menar att livet var bättre förroch sannolikt har de väl rätt när de anser detta.Ty bättre är ungdomens dagar ...