1987

Bland kottar och barr på tallfröodlingen

Sool-Öen-krönikorna har redan blivit så många att de ger en tankeställare - tänk vad tiden går! Varför den tycks ...

De första stegen som egen församling

Första kyrkobibeln I vår kyrkas sakristia ligger en gammal bibel på predikstolen. Vet vi vilken skatt den utgör ...

En gård i Rothagen

Rothagens by, vackert belägen på en av Solleröns soliga sidor, är en långsträckt by - i söder med gränsen vid ...

Gesundaberget

Att inte Gesundaberget enbart är en ovanligt vacker utsiktsplats var Rull Axel Larsson och Skräddar Daniel ...

Gunde Johansson – Karl Lärka

Gunde Johansson, poet och underhållare, skriftställare och trubadur, gästade Sollerön under öns egen kulturdag ...

Kungshästarna

Under senare delen av första världskriget och åren därefter var Karl Lärka flitigt verksam på Sollerön med ...

Lars Dalin ”Fågelprästen och äppeltjuvarna”

När jag gick igenom 1800-talets kyrkorådsprotokoll för Sollerö församling var det en sak som förvånade mig. Av ...

Rothagen – Bomärken

Av Skinnargården i Myckelbyn, norra Rothagen, återstår endast en körsbärslund. Bilden visar de sista bebyggarna, ...

Till läsaren 1987

"Ja, här i det gamla Järnbäraland de bröto åker vid älvens strand och malm ur gruvan bredvid De kände ej ...

Tjurföreningen och tjuren Drott

Den 26 oktober 1913 bildades Sollerö Tjurförening och dess första styrelse kom att bestå av Håll Lars Larsson och ...