1974

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...
Flena, vår sista levande fäbod

Flena, vår sista levande fäbod

Nämkar Kari och Snis Mejt löser korna. Följande uppsats är en seminarieuppsats, som godhetsfullt ställts till ...
Hornblåserskan

Hornblåserskan

Lavas Margit Lavas Margit Berättar Lavas Margit var min farmor. Hon har hängt på många stugväggar under namn ...
Knipan och hennes ungar

Knipan och hennes ungar

De flesta av oss är nog intresserade av djur och fåglar, särskilt om vi också har tillfälle att studera dem på ...
Krångan Mas

Krångan Mas

Krångan Mas Ett original Det var år 1928. Skogsarbetet bedrevs ännu enligt traditionella metoder och ...
Malin i våra hjärtan

Malin i våra hjärtan

Mali-bambo. Foto: Johan Öhman 1916. Har någonsin en sägen blivit så älskad som den om Malin? Inte i våra ...
Min hustru Maria

Min hustru Maria

Ruben Daniels "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för mångahanda, men allenast ett är nödvändigt, Maria ...
Mot en ny hembygd (Nyby i Jämtland)

Mot en ny hembygd (Nyby i Jämtland)

Anteckningar från en resa Ryss Lars tackar för hälsningar på 100-ärsclagen.Foto: K. Lärka 1918. Jag minns ...
Några reflektioner av en nyinflyttad

Några reflektioner av en nyinflyttad

När körsbärsträden blommor på Soll. Det är något speciellt med öar, det har jag tyckt sen barnsben. När jag ...
När man fiskar i en trolltjärn

När man fiskar i en trolltjärn

Dunder Karl Olhsson Har det funnits rådn och tomtar och troll och andra mystiska varelser? Ja, att de har ...
Nya växter på Sollerön

Nya växter på Sollerön

Kvist av flikbladig al från Svenbacken, Björka.( Alnus incana f. semipinnata)Foto: Hj. Larsson. Sedan ...
Om att uthärda

Om att uthärda

Vi med vår utvecklade sjuk- och socialvård kan knappast föreställa oss, vad man för bara någon mansålder sedan ...
Om mansdräkten på Soll

Om mansdräkten på Soll

En gammal skräddare berättar Dunder Ull i vinterdräkt. Foto: K. Lärka Omkring år 1918 besökte Karl Lärka ...
Ortnamn och arkivalier

Ortnamn och arkivalier

Av fil. dr Bror Linden Många av våra äldre ortnamn är i sin nutida form dunkla eller helt obegripliga. Andra ...
Soldfolk bygger ny by

Soldfolk bygger ny by

Minnesstenen i Nyby År 1827 flyttade en hel del familjer från de övre dalasocknarna till Jämtland. Från ingen ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...
Sollerö Hemslöjdsförening

Sollerö Hemslöjdsförening

Sollerö hemslöjdsförening bildades år 1950 och hör till de yngsta av Dalarnas elva hemslöjdsföreningar. År 1951 ...
Sollerödräkten, mansdräkten

Sollerödräkten, mansdräkten

Kyrkvärden Ewald Håkansson i långtrö]a. Foto: R. Svensson. Ett tiotal Sollerökvinnor har då och då under de ...
Sollerön i dikten

Sollerön i dikten

"Solen lyser på Sollerön", inledningsdikten i årets krönika, är skriven av Karl Erik Forslund (1872-1941), mest ...
Spelmän på Sollerön

Spelmän på Sollerön

Skräddar Daniel Danielsson I Sollerö kommunalhus hänger en kopia av en dalmålning i Lillhär­dal med inskrift: ...
Till läsaren 1974

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...
Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Dalfolket är och har framför allt varit ett sjungande folk. Frågar man en nutida Sollerö-bo vad av sång och musik, ...