1974

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...

Min hustru Maria

Ruben Daniels "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för mångahanda, men allenast ett är nödvändigt, Maria ...

När man fiskar i en trolltjärn

Dunder Karl Olhsson Har det funnits rådn och tomtar och troll och andra mystiska varelser? Ja, att de har ...

Ortnamn och arkivalier

Av fil. dr Bror Linden Många av våra äldre ortnamn är i sin nutida form dunkla eller helt obegripliga. Andra ...

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades en skildring, härrörande från ett handskrivet manuskript, förvarat i Sollerö ...

Sollerö Hemslöjdsförening

Sollerö hemslöjdsförening bildades år 1950 och hör till de yngsta av Dalarnas elva hemslöjdsföreningar. År 1951 ...

Sollerödräkten, mansdräkten

Kyrkvärden Ewald Håkansson i långtrö]a. Foto: R. Svensson. Ett tiotal Sollerökvinnor har då och då under de ...

Spelmän på Sollerön

Skräddar Daniel Danielsson I Sollerö kommunalhus hänger en kopia av en dalmålning i Lillhär­dal med inskrift: ...

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, ...