Forna tider

Agnmyren – en vikingahamn

Agnmyren 1994 - eller Agnmyrsviken under vikingatiden? Vikingatiden utgör slutet av järnåldern och räknas ...

Avgudastenen i Utanmyra – en okänd historia

Kan två korta meningar i en kommunal bebyggelseanalys om skyddsvärda platser bli utgångspunkt för en spännande ...

Bilden av det förgångna

Foto: Bus Gunnel Åkesson När började man veta något om Dalarnas forntid? Ett av de första föremålen som ...

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...

En vandring i historien-Vikingagravfältet

Livet på Vikingatiden. Teckning Sven Olsson -93 Som elev vid Sollerö skola med Lilly Stemer-Jonsson som lärare ...

Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget:"I yttärst tidum sa ...

Haffsgata – rågång och vinterväg

Sollerö socken var fram till 1775 en sättung, ibland kallad fjärding,*) inom Mora socken. Solbygge sättung som den ...

Järnåldersgravfälten på Sollerön

(Efter en uppsats i Arkeologi vid Uppsala Universitet V T 1984 av Elisabet Eriksson, något ...

Järnframställning och smide i gamla tider

Järn, detta material som vi numera betraktar som en nära nog oumbärlig del av vår tillvaro, är inte så gammalt som ...

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...

Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ...

Livet på Sollerön under vikingatiden

Hur levde de människor som begravdes i Bengtarvet för ungefär 1000 år sedan? Med hjälp av kunskap om hur andra ...

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...

Modellbygge av ett ”vikingahus”

Vintern 1998-99 genomfördes en arkeologikurs på Sollerön i samarbete med studieförbunden och Dalarnas Museum. Det ...

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia ...

Offerkällan

Den igenväxta källan före restaureringen Ogenkeld Vid Lundgärdet i nedre delen av Bjärsåker på Sollerön ...

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Allt sedan den äldre järnåldern har Sollerön i sjön Siljan varit bebodd av människor. Sollerön är ett synnerligen ...

Sollerön och Dalaupproret 1743

Inledning Det sista (eller ska vi säga senaste?) stora dalaupproret mot centralmakten i Stockholm ägde rum år ...

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...

Tallen i Agnmyren

Tidigt på året 1999 utfördes en ganska omfattande utgrävning av Agnmyren på Sollerön med syfte att förhindra sjöns ...

Vad rösena gömde

Fynd från gravfälten på Sollerön.(Foto: Sören Hallgren, ÄTA, Sthlm) Det finns sägner om en skatt, som skulle ...

Vikingar förr och nu

Under sommaren 1999 kunde solleröborna och alla andra intresserade under några veckor följa en arkeologisk ...

Vikingatida klädedräkt

Under de två senaste åren har Sollerö Sockenförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan haft kurser där ...