Forna tider

Agnmyren – en vikingahamn

Agnmyren – en vikingahamn

Agnmyren 1994 - eller Agnmyrsviken under vikingatiden? Vikingatiden utgör slutet av järnåldern och räknas ...
Att hålla Österdalälven i schack uppströms Siljan

Att hålla Österdalälven i schack uppströms Siljan

Bakgrund Ett bortglömt minnesmärke över våra förfäders kamp för att skydda kyrkan mot Österdalälvens ...
Avgudastenen i Utanmyra – en okänd historia

Avgudastenen i Utanmyra – en okänd historia

Kan två korta meningar i en kommunal bebyggelseanalys om skyddsvärda platser bli utgångspunkt för en spännande ...
Bengtsarvets förändrade karta

Bengtsarvets förändrade karta

Den äldsta sollerökarta man kan hitta är odaterad, men det finns en avritning gjord 1692. Den visar ägor som ...
Bilden av det förgångna

Bilden av det förgångna

Foto: Bus Gunnel Åkesson När började man veta något om Dalarnas forntid? Ett av de första föremålen som ...
Blästerugnen

Blästerugnen

Bälg. Foto: Lars Hansson. Konsten att framställa järn på gammalt vis Det välstånd som sannolikt fanns på ...
Blästor på Sollerön

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...
Boskap och odling

Boskap och odling

Foto: Torbjörn Nääs För att trygga sin försörjning har solleröbor bedrivit odling och boskapsskötsel i långt ...
Det religiösa landskapet

Det religiösa landskapet

Kultplatser i Dalarna under yngre järnålder och tidig medeltid Foto: Torbjörn Nääs Inledning Under de ...
Efterlysning

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...
En vandring i historien-Vikingagravfältet

En vandring i historien-Vikingagravfältet

Livet på Vikingatiden. Teckning Sven Olsson -93 Som elev vid Sollerö skola med Lilly Stemer-Jonsson som lärare ...
Flenberget och Flengruvan

Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget:"I yttärst tidum sa ...
Från Solbijgge settung

Från Solbijgge settung

Våren 1961 skrev signaturen Sven Joan (Solleröns lokalkorrespondent Johan Svensson) en artikel för Mora Tidning ...
Geofysiska undersökningar i Bengtsarvet på Sollerön

Geofysiska undersökningar i Bengtsarvet på Sollerön

Bakgrund Under en vecka i juli 2022 genomfördes en geofysisk undersökning i Bengtsarvet. Arbetet utfördes i ...
Gravarnas gåtor

Gravarnas gåtor

Foto: Torbjörn Nääs Gravar och begravningar i Bengtsarvet – en nytolkning av fyndmaterialets ...
Haffsgata – rågång och vinterväg

Haffsgata – rågång och vinterväg

Sollerö socken var fram till 1775 en sättung, ibland kallad fjärding,*) inom Mora socken. Solbygge sättung som den ...
Handkvarnar

Handkvarnar

I det svenska bondesamhället var handkvarnar av olika typ viktiga komplement till gårdarnas utrustning för ...
Järnåldersgravfälten på Sollerön

Järnåldersgravfälten på Sollerön

(Efter en uppsats i Arkeologi vid Uppsala Universitet V T 1984 av Elisabet Eriksson, något ...
Järnframställning och smide i gamla tider

Järnframställning och smide i gamla tider

Järn, detta material som vi numera betraktar som en nära nog oumbärlig del av vår tillvaro, är inte så gammalt som ...
Klikten – fridens ort och stridens

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...
Klorarrvo

Klorarrvo

Nog för att jag hade sett att det låg en rostig grunka i ett stenröse mellan jordkällaren och grannens garage. Det ...
Kopparfyndigheten i Flenberget

Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ...
Kultplatsmiljö på Sollerön

Kultplatsmiljö på Sollerön

Mathias Bäck. Foto: Torbjörn Nääs Fig 1. Hargen fotograferad från nordväst. Foto: Stefan Gustafsson I ...
Livet på Sollerön under vikingatiden

Livet på Sollerön under vikingatiden

Hur levde de människor som begravdes i Bengtarvet för ungefär 1000 år sedan? Med hjälp av kunskap om hur andra ...
Medeltida skrivkonst

Medeltida skrivkonst

De första skriftliga källorna om Sveriges folk och historia är de runslingor som finns på runstenar. Runtecknen är ...
Meteoritnedslaget och Solleröns märkliga tillkomst

Meteoritnedslaget och Solleröns märkliga tillkomst

Ingen såg den komma. Trots det mäktiga ljusskenet som med oerhörd hastighet störtade sig över himlavalvet så var ...
Milstolpar

Milstolpar

"...en för Sollerö Socken serskildt och för orten i allmänhet nödig och nyttig vägcommunication mellan Mora och ...
Mineraler i gruvan vid Klikten

Mineraler i gruvan vid Klikten

Det kanske kan vara intressant att få ett geologiskt perspektiv på vad som egentligen bröts och hur det såg ut i ...
Modellbygge av ett ”vikingahus”

Modellbygge av ett ”vikingahus”

Vintern 1998-99 genomfördes en arkeologikurs på Sollerön i samarbete med studieförbunden och Dalarnas Museum. Det ...
Mukå 99 – En utvärdering

Mukå 99 – En utvärdering

För tre år sedan genomfördes MUKÅ-99 på Sollerön. Det var en arkeologisk undersökning förlagd till östra delen av ...
Mukå-99 – Utgrävning på Sollerön

Mukå-99 – Utgrävning på Sollerön

Under vintern -99 fördjupade sig både sollerö- och morabor i historien. De studerade det arkeologiska ...
Några fornminnen äro här icke kända …

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia ...
Nödåren på Sollerön och i Dalarna på 1690-talet

Nödåren på Sollerön och i Dalarna på 1690-talet

Hyllorna på "Coopen" är välfyllda. Vi väljer och vrakar, njuter av exotiska frukter och läser på förpackningar med ...
Offerkällan

Offerkällan

Den igenväxta källan före restaureringen Ogenkeld Vid Lundgärdet i nedre delen av Bjärsåker på Sollerön ...
Offertallen

Offertallen

Efter träsnitt av Otto Holmström. Tallen var ett välkänt landmärke för buförande och sjöfarande mellan ön och ...
Om fornfynd och sägner på Sollerön

Om fornfynd och sägner på Sollerön

När kung Sverre med sina birkebeinare drog mot Nidaros genom norra Dalarna år 1177, lär han efter färden ha sagt ...
Praktföremål från vikingatiden

Praktföremål från vikingatiden

På Sollerön finns mellan 50 och 140 gravar från vikingatidens slutskede (950- 1050 e. Kr.) Osäkerheten om antalet ...
Protokoll från 1700-talet angående väg över Sundet

Protokoll från 1700-talet angående väg över Sundet

Protokoll från 1700-talet ang. väg över sundetLadda ner
Sollerön i den arkeologiska forskningen

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Allt sedan den äldre järnåldern har Sollerön i sjön Siljan varit bebodd av människor. Sollerön är ett synnerligen ...
Sollerön i vikingatid

Sollerön i vikingatid

Fynd från grav 1. Bearbetat foto från Historiska museet Hur kan Sollerön ha så rika gravfynd från ...
Sollerön och Dalaupproret 1743

Sollerön och Dalaupproret 1743

Inledning Det sista (eller ska vi säga senaste?) stora dalaupproret mot centralmakten i Stockholm ägde rum år ...
Solleröns kyrkbåtsfärder

Solleröns kyrkbåtsfärder

Vattnet har haft en betydande roll som farled för samtliga invånare i hela Siljansbygden, inte minst för ...
Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...
Tallen i Agnmyren

Tallen i Agnmyren

Tidigt på året 1999 utfördes en ganska omfattande utgrävning av Agnmyren på Sollerön med syfte att förhindra sjöns ...
Upproret i Utanmyra

Upproret i Utanmyra

Foto: Torbjörn Nääs Den svenska allmogen hade, sedan bruket av brännvinsbränning infördes under medeltiden, ...
Vad rösena gömde

Vad rösena gömde

Fynd från gravfälten på Sollerön.(Foto: Sören Hallgren, ÄTA, Sthlm) Det finns sägner om en skatt, som skulle ...
Vikingar förr och nu

Vikingar förr och nu

Under sommaren 1999 kunde solleröborna och alla andra intresserade under några veckor följa en arkeologisk ...
Vikingatida klädedräkt

Vikingatida klädedräkt

Under de två senaste åren har Sollerö Sockenförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan haft kurser där ...