Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget: "I yttärst tidum sa Flenbjer bi såmä takk-grind1, då sa Mångbjers-åker bi ästågå2, Lovbjers-åker sa fögoss i rosträk, å nidi Kvänn-edi…

Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ciceron, och jag begav oss uppefter Mångån för att besiktiga eventuella slaggförekomster samt stenrösen belägna i trakten…

Livet på Sollerön under vikingatiden

Hur levde de människor som begravdes i Bengtarvet för ungefär 1000 år sedan? Med hjälp av kunskap om hur andra levde under vikingatiden i nuvarande Sverige, Norge och Danmark kan vi göra oss en föreställning som också borde gälla dem…

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia . . ." Hög i närheten av kapell-området. (Ansågs tämligen orörd, varför Dr Hallström valde denna hög…

Vad rösena gömde

Det finns sägner om en skatt, som skulle finnas nedgrävd i rösena i Bengtsarvet. Många har försökt att gräva upp den. Några har tigande i midsommarnatten sett en skymt av skinande guldsaker och kittlar med silverpengar. Men ingen…