Fotografi

Solleröbilder

Tre "sturgåsser" med den tidens statussymbol-cykeln (som gjorde slut på inaveln). Foto: Johan Öhman omkr. ...