Gunnar Fältgård

Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda är i dag en modern by med allehanda aktiviteter. Vill man göra sig förvissad om att byn lever i allra ...

När viljan fanns (Gesunda folkpark)

På vägen ned från slalombacken stannar jag bilen just när jag närmar mig bebyggelsen. Nu skall jag väl i alla fall ...

Studiecirkel i Gesunda en av ”landets lågor”

Från det i övrigt negativa 30-talet finns även positiva saker att nämna. Gesunda hade fått en ny skola och en ung ...