Gunnar Fältgård

Ån

Ån

Där födes av rännil och bäckar en åi myrarnas våtmarks/and,den vindlar sin väg genomforsar och sjötill Mångnäs vid ...
Annorlunda by (Gesunda)

Annorlunda by (Gesunda)

Teckning av Gunnar Larsson Så annorlunda du blivitdu min by från barndomens darav de intryck du barnet ...
Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda är i dag en modern by med allehanda aktiviteter. Vill man göra sig förvissad om att byn lever i allra ...
Je fin taväl

Je fin taväl

Je fin tavelTä sto båti Klicktimå sjå soli go nidå immäln e brandgol å lila å rod.Ald åk nittär Ryssågådå ...
När viljan fanns (Gesunda folkpark)

När viljan fanns (Gesunda folkpark)

På vägen ned från slalombacken stannar jag bilen just när jag närmar mig bebyggelsen. Nu skall jag väl i alla fall ...
Ru svirväl

Ru svirväl

Um kvälldn e fin vill i åjt å ru dragi stjot uti båtn å rur någä tag å släppär åv revi å brymsär min vevi. An bi ...
Studiecirkel i Gesunda en av ”landets lågor”

Studiecirkel i Gesunda en av ”landets lågor”

Från det i övrigt negativa 30-talet finns även positiva saker att nämna. Gesunda hade fått en ny skola och en ung ...
Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr va int nå läjk såm ä e nu fö tidn. Fö män del så byrd i å i småskåjlam i mittn åv tjugutalä. ...
Tä slåss min måisum

Tä slåss min måisum

Ä så i jän sa berätt ä ändät fö nå yvyr trätti år sä.Ä va so att vir addum fändji litä åggningg väst-å skojim, i å ...