Carl Gustav Färje

Hornblåsarträff i Gesunda

Hornblåsarträff i Gesunda

fr. vänster: Carl Gustav Färje, Sven Bohm, Britt-Johan Persson, Pelle Jakobsson, Mats Moen, Ralf Mååg, Gunnar ...
Något om ormbunkar

Något om ormbunkar

Sollerö socken har c:a 14 arter av ormbunkar varav de flesta är allmänna och går under dialektbenämningen ...
Nya växter på Sollerön

Nya växter på Sollerön

Kvist av flikbladig al från Svenbacken, Björka.( Alnus incana f. semipinnata)Foto: Hj. Larsson. Sedan ...
Växter vid stranden

Växter vid stranden

Hönsbär (Cornus suecia) från Bråmåbo-stranden, Sollerön. Foto: Edit Färje Sollerön jämte dess många holmar har ...