Lilly Sterner-Jonsson

Dundersläkten i Amerika

Det kom ett brev. Till Dunder Karl Andersson i Utanmyra. På engelska. "Dear Cusin, probably," (Kära släkting, ...

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...

En Amerika-resa

för hundra år sedan I april 1882 lämnade en skara Sollerö-bor sin hembygd för att söka en ny framtid i Amerika. ...

Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

När det gäller företag är solleröborna inga smålänningar. Inga morakarlar heller för den delen. Hur kommer det sig ...

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...

Hemslöjd – är den otidsenlig?

Ett tvärsnitt genom hemslöjden av i dag på Sollerön I 1974 års krönika skrev Liv Trotzig om hur Sollerö ...

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...

Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars På Sollerön kom för några år sedan ut en liten skrift, som var skriven av en Sold-karl och handlade ...

Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Så vitt vi vet har ingen s.k. dalmålare i äldre tider kommit från Soll, även om dalmålarna hämtat motiv härifrån, ...

Vägen till mormons land

Jag fick ett brev i mina händer. Den som lämnade det sa: "Brevet är ett hjärteskri, en dom, en förtröstan, och ett ...