Lilly Sterner-Jonsson

Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Anders Solinus, statyett från England Den 31 maj 1709 föddes enligt Mora församlings dopbok en Dunderpojke, som ...
Botemedel för sjukdom och trolltyg

Botemedel för sjukdom och trolltyg

I vår traditionscirkel har vi bl a talat om botemedel förr i tiden för folk och fä. Det blev ett vidlyftigt ämne ...
De första stegen som egen församling

De första stegen som egen församling

Första kyrkobibeln I vår kyrkas sakristia ligger en gammal bibel på predikstolen. Vet vi vilken skatt den utgör ...
Dundersläkten i Amerika

Dundersläkten i Amerika

Det kom ett brev. Till Dunder Karl Andersson i Utanmyra. På engelska. "Dear Cusin, probably," (Kära släkting, ...
En afton i S. S. B.

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...
En Allhelgonapredikan från 1829

En Allhelgonapredikan från 1829

PER OLOF DAHLSTRÖMSSON var tidigare skolpräst i Orsa. Efter enhällig kallelse utnämnd till pastor i Sofia ...
En Amerika-resa

En Amerika-resa

för hundra år sedan I april 1882 lämnade en skara Sollerö-bor sin hembygd för att söka en ny framtid i Amerika. ...
En fäbodkullas bragd

En fäbodkullas bragd

"Vad stort sker, det sker tyst", dessa ord av Geijer om Odalbonden faller oss i minnet, när vi sitter i det trevna ...
En presentation

En presentation

Det är nu snart 200 år, sedan tuppen på Sollerö kyrktorn vände stjärten åt Mora — enligt hävderna — men nu får den ...
En svensk fostermor berättar

En svensk fostermor berättar

Det var krig ute i Europa, och svallvågorna därifrån nådde även våra kuster. Kriget kom allt närmare, Finland led ...
Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

När det gäller företag är solleröborna inga smålänningar. Inga morakarlar heller för den delen. Hur kommer det sig ...
Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...
Fäbod i omvandling

Fäbod i omvandling

Svart Ull-gard Lövberg 1930. Teckning: Gunnar Larsson Stressade och utleda på arbetet, världen och oss ...
Fäbod i omvandling

Fäbod i omvandling

På gamla fäbodstigar Det var sommaren 1937. Jag var för första gången - men sannerligen inte den sista - på väg ...
Fäbodstigar-skogsvägar-vandringsleder

Fäbodstigar-skogsvägar-vandringsleder

Vik Mats har berättat, att när Dunder-bröderna Nils och Mats red till Västergötland för att köpa gård åt sin ...
Fondvävnaden i Gesunda bönhus

Fondvävnaden i Gesunda bönhus

- Men över dem skimrar skyn i Korsets tecken,- den Lidande Kärlekens-.Men var är Kristus?Han är här, mitt ibland ...
Gamla och nya folkvisor

Gamla och nya folkvisor

När man blir gammal och närminnet börjar svikta framträder gärna de visor man sjöng i sin barndom med förnyad ...
Gamla spökhistorier och nya

Gamla spökhistorier och nya

Vi sitter och pratar i traditionscirkeln, och ämnet för kvällen är skrock och skrymt, tomtar, rådn och andra ...
Gamla traditioner från digerdöden

Gamla traditioner från digerdöden

Digerdöden, den store folkdödaren, inträffade långt tillbaka i tiden, redan omkring 1350. Det berättas från ...
Glimtar från rörelser

Glimtar från rörelser

Sollerön har som samhälle genom sin huvudsakliga bebyggelse alltid haft en viss ö-karaktär, vilket inneburit en ...
Gravskrift

Gravskrift

En ljusröd sandstenshällav förnämligt hantverkssnittrest i utkanten av kyrkogården.»Här Hwilar Rättaren ...
Hemslöjd – är den otidsenlig?

Hemslöjd – är den otidsenlig?

Ett tvärsnitt genom hemslöjden av i dag på Sollerön I 1974 års krönika skrev Liv Trotzig om hur Sollerö ...
Henrik Eriksson – en bondepräst

Henrik Eriksson – en bondepräst

Sollerö församling skildes från Mora och blev eget pastorat år 1775. Dess första kyrkoherde blev J. Gustav ...
Husförhör

Husförhör

Tidevarv komma, och tidevarv försvinna. Tiderna förändras, om till det bättre eller sämre är svårt att förutsäga. ...
Klikten – fridens ort och stridens

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...
Knikåkall och lidulås (leksaker)

Knikåkall och lidulås (leksaker)

Samtal om gamla leksaker Trähästar från Sold. Man har föreslagit att de stackars barnen i våra glesbygder, ...
Kvinnor och odlingstraditioner

Kvinnor och odlingstraditioner

Tänk, om vi kunde vrida tidsmaskinen tillbaka och se hur den första bofasta solleröbon såg ut! Han som tog med sig ...
Lutter-Ull

Lutter-Ull

glimtar ur en livshistoria Lutter Ull med fiolen — "Nu går Lutter-Ulls tackor på sjön." — "0 bögles! säjd ...
Malin i våra hjärtan

Malin i våra hjärtan

Mali-bambo. Foto: Johan Öhman 1916. Har någonsin en sägen blivit så älskad som den om Malin? Inte i våra ...
Med skrivdon och ABC-bok

Med skrivdon och ABC-bok

En dag kom Ullas Maria (Flint Maria Larsson) och berättade att hon när hon städade härbret hade hittat en så ...
Midsommar och majstång

Midsommar och majstång

Midsommar - majstång! Högtidsklädd dansande ungdom och löv­ bekransade barn med blombuketter i händerna i en ...
Miljövård förr och nu

Miljövård förr och nu

Miljövård förr: Hemlighuset vid fanjunkarbostället. Miljövård förr Vår tid är en omvandlingens tid i många ...
Om de gamles fromhet

Om de gamles fromhet

Del 1 "Det ringa blir stort på oändlighetshåll." Ur minnet av gångna släktled framträder vissa personligheter ...
Om skrömt och folktro på Sold

Om skrömt och folktro på Sold

Under hösten och vintern har en cirkel på Sold arbetat med temat "Bygdetraditioner". En kväll var ämnet "Skrömt ...
På utflykt till längesen

På utflykt till längesen

Vilken dag! - när pensionärscirkeln hade utfärd till de gamla rastplatserna västöver. Sensommarsolen värmde ...
Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

År 1777 togs ett efterlängtat och viktigt steg i Solleröns historia. Då blev vi egen församling och fick egen ...
Så lekte vi förr

Så lekte vi förr

En höstkväll i Gesunda, byn i skogsbrynet, i början på 1900-talet. Byn sover, tror man, inga bilar tutar, inga ...
Så sjöngo de gamble

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga ...
Skogsgraven

Skogsgraven

Håll Albert hade länge gjort antydningar om en gammal grav bort på skogen, som hans morfar hade talat om men som ...
Sollbyddjen och hans väskor

Sollbyddjen och hans väskor

"Ä e jän sollbydj, an a väska!" så sa Vinäs-bon, när han/hon tittade ut genom de grönskimrande rutorna för att se ...
Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm el. soldsöm, som den också kallas, är en sort av prydnadssöm, som förekommer nästan uteslutande på ...
Som de gamla sjunga

Som de gamla sjunga

Något om vaggvisor och barnvisor på Soll "Ru, ru Månggsjo, mångger fisker Jinggum vir,stupp dem nidi sättjen, ...
Spöket i Lutter-täppan

Spöket i Lutter-täppan

I början av 1900-talet, närmare bestämt 1935, inträffade en del händelser i en liten stuga i Lutter-täppan i ...
Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars På Sollerön kom för några år sedan ut en liten skrift, som var skriven av en Sold-karl och handlade ...
Sund Anders – fosterbarn

Sund Anders – fosterbarn

Födelse - död. Vägens början och slut. Utan dem skulle ett människoliv inte vara ett liv. Därför omger vi dem med ...
Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Så vitt vi vet har ingen s.k. dalmålare i äldre tider kommit från Soll, även om dalmålarna hämtat motiv härifrån, ...
Vägen till ”Gambelkullgatu”

Vägen till ”Gambelkullgatu”

Det är inte så lätt att vara gammal, har aldrig varit det. Inte att vårdas som ett själlöst paket på Långvården, ...
Vägen till mormons land

Vägen till mormons land

Jag fick ett brev i mina händer. Den som lämnade det sa: "Brevet är ett hjärteskri, en dom, en förtröstan, och ett ...
Våren möts – för välsignad skörd

Våren möts – för välsignad skörd

Våra förfäder hade en kontakt med naturen, som gav dem en inblick i dess förborgade liv, som vi har svårt att ...
Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Visan från Utanmyra och skillingtrycken

Dalfolket är och har framför allt varit ett sjungande folk. Frågar man en nutida Sollerö-bo vad av sång och musik, ...