Midsommar och majstång

Midsommar - majstång! Högtidsklädd dansande ungdom och löv­ bekransade barn med blombuketter i händerna i en långdans sen urminnes tid! Seden att fira midsommar med majstång är uråldrig här i Norden, även om den fordom haft en annan…

En Amerika-resa

för hundra år sedan I april 1882 lämnade en skara Sollerö-bor sin hembygd för att söka en ny framtid i Amerika. Enligt kyrkboken var det ett tiotal familjer jämte några ensamstående, tillsammans omkr. femtio personer. En av deltagarna…

Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Den 31 maj 1709 föddes enligt Mora församlings dopbok en Dunderpojke, som blev döpt till Anders. Hans föräldrar hette Dunder Anders Andersson och Garp Marit Andersdotter. Den lille pojken Anders fick fyra syskon, nämligen Nils, Anna,…

Lutter-Ull

glimtar ur en livshistoria — "Nu går Lutter-Ulls tackor på sjön." — "0 bögles! säjd Lutter-Ull." — "I sätt a matvalsn släkså Lutter-Ull." - Vem man än frågar av de gamla har de någon historia eller ordlek efter Lutter-Ull.…
,

Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm el. soldsöm, som den också kallas, är en sort av prydnadssöm, som förekommer nästan uteslutande på Sollerön. Namnet har inte uppkommit här utan användes först i Mora, där man på så sätt ville härleda dess ursprung…

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant beskylls här i övre Dalarna dialekterna för att vara orsaken till elevernas bristande kunnighet i svenska språket. Vad man…

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga kvällen. — — — Anders Österling. Har någon annan tolkat den folkliga sången så vackert, — och så riktigt!…
, ,

En presentation

Det är nu snart 200 år, sedan tuppen på Sollerö kyrktorn vände stjärten åt Mora — enligt hävderna — men nu får den nog vackert vända dit näbben igen för att överhuvud få något i den. Fast sanningen att säga var den väl inte…