Sollerö socken

Är vi Mora-bor?

Kanske en något underlig frågeställning, när almanackan visar april 1972, ändå är den på sätt och vis motiverad, ...

Befolknings- och förmögenhetsförhållanden

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro Från vilken tid Mora blev administrativ sockenbildning är ännu höljt i dunkel. ...

Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets ...

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas ...

Sollerön – en ca 3000 år gammal ö

Strandlinjeformationer i Klikten Det kan kanske vara av intresse att i en bok om hembygden titta lite närmare ...

Sollerön – en rätt skala för människor

Kommunalrådet Lennart Thorslunds tal vid 200 års jubileet 1915. År 1775 lyckades Solleröborna med hjälp av ...

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro 1. Bergrundskarta över Sollerön Sollfolket kan vara glada över att deras ö ...

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...