Soldmål

Soldmålslajä a kemi jättbakär

Soldmålslajä a kemi jättbakär

I Sool-Öen 2015 berättät Margit Andersson å Suzanne Danielsson umm soldmålslajä så fanns förr, milå 1970 å 1996. ...
Stjikkninggär

Stjikkninggär

Foto (beskuret): Jan-Erik Tomth Då man bor långt bårt å a gart ä i mång år, då bi man glad då ä kum je ...
Stjyrkaku – son djär i

Stjyrkaku – son djär i

Isu kaku e rasnd litt tä djärå! Ä tar kannstji ti minutär tä röd jop smetn. Älld bar fämm. Å sä kann du ju djärå ...