Stjyrkaku – son djär i

Isu kaku e rasnd litt tä djärå! Ä tar kannstji ti minutär tä röd jop smetn. Älld bar fämm. Å sä kann du ju djärå nå ana mäss kaku gräddäs. Mo’mäjj, Nanna, o add ju innt nå resäppt, utan add ä i skållam vännd ä sulld va uti, männ i a lykkas djärå jätt resäppt ättär ä i minns. Ännäs kakur va jämt godär, fasst dämm vårrt litä uläjjkär fö vänn gångg. Ä ennt so noga.

  • 4 dl väjjtmjöl
  • 1,2 msk tenikkor (nejlikor)
  • 1 tsk bikarbonat
  • 1 dl sukkär
  • 1 dl syrap
  • 2,5 dl stjyr åv nånn sårrt
  • 25 g smällta fett

Djär son:
Blannd jop ållt tort fösst å äv i odra sä. Grädd i 175 gradär i unndifär 40 minutär. Kän-å minn je stikk så innt o e ugräddadn ini mittim. Latt kaku svålås litä inå du fösötjär stjärå stjivor, anas vill o djänn fårå sunnd. Sä bi ä gått sä!

I Sool-Öen 1995 skrivät Gudrun Bråmå umm stjyrkaku i artikkäln
”Klimp å klabbär, sull å sod”: ”Den innehöll kärnmjölk, vetemjöl, socker
och bikarbonat. Senare kryddade man med pepparkakskryddor.”

Sylvia Måsan