Byar, gårdar

Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bostadsområdet på De/gärdet. Foto: L.E. Klockar. Bebyggelsen på Sollerön har före 1950 undergått endast små och ...

Bengtsarvet – byn med anor

Enligt legenden var det Harald och Bengt som för mycket länge sedan fick varsin jordlott på Sollerön. Harald fick ...

Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

I "Gruddbo"-boken har John Granlund bl.a. en uppsats om "Gruddbo by", där han också behandlar andra byar. Om ...

Bråmåbo – liten som väl aldrig blir stor

Jenbersbuder, en enslig avkrok där vegetationen huvudsakligen består av enbuskar bland vilka invånarna i halvvilt ...

Bud-kaller

Den som minns Södra Bodarna från början av seklet, fäster sig gärna vid de olika personligheterna - de flesta var ...

Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda är i dag en modern by med allehanda aktiviteter. Vill man göra sig förvissad om att byn lever i allra ...

Gruddbo norra delen

Om man räknar bort de två byklasarna i södra ändan av byn, Kulåra och Rullbo, som också hör till Gruddbo by, ...

Jättegrytorna i Ryssa

Red. Anders Pers från Vinäs har i sin bok "Rull Mats" skildrat en ungdomsupplevelse från Ryssa, som vi här ...

Kaptensgården på Sollerön

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en ...

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns ...

När viljan fanns (Gesunda folkpark)

På vägen ned från slalombacken stannar jag bilen just när jag närmar mig bebyggelsen. Nu skall jag väl i alla fall ...

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från ...

Utanmyra – en gammal vikingabygd

Flygfoto över Utanmyra 1936. Utanmyra eller Utåmör som det heter på Sollerömål är den till ytan största av ...