Byar, gårdar

Amundsarvet – byn som försvann

Amundsarvet – byn som försvann

"Det rökte blott tre rökar på Sold" - ett talesätt i folksägnen. I den muntliga traditionen om Solleröns första ...
Annorlunda by (Gesunda)

Annorlunda by (Gesunda)

Teckning av Gunnar Larsson Så annorlunda du blivitdu min by från barndomens darav de intryck du barnet ...
Att flytta till Sollerön

Att flytta till Sollerön

Foto: Torbjörn Nääs Från radhus i södra Tyskland till släktgård på Sollerön När vi fick frågan om vi ville ...
Att komma in i bilden (Utanmyra)

Att komma in i bilden (Utanmyra)

Lyckligtvis flöt Sollerön upp ur världshavens oljus och lade sig för evigt tillrätta i dess innersta fjärd, vänd ...
Bageriet i Gruddbo

Bageriet i Gruddbo

Axel Napoleon Ström och hustrun Maria f. Myrman Foto: Håll Nils Mattsson Det har bakats sedan lång tid ...
Barndomsminnen från Ryssa

Barndomsminnen från Ryssa

När minnet likt ladusvalan gör en looping över byn, så blir det även tidsmässigt en resa genom många år. Vissa ...
Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bostadsområdet på De/gärdet. Foto: L.E. Klockar. Bebyggelsen på Sollerön har före 1950 undergått endast små och ...
Bengtsarvet – byn med anor

Bengtsarvet – byn med anor

Enligt legenden var det Harald och Bengt som för mycket länge sedan fick varsin jordlott på Sollerön. Harald fick ...
Bengtsarvets förändrade karta

Bengtsarvets förändrade karta

Den äldsta sollerökarta man kan hitta är odaterad, men det finns en avritning gjord 1692. Den visar ägor som ...
Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

I "Gruddbo"-boken har John Granlund bl.a. en uppsats om "Gruddbo by", där han också behandlar andra byar. Om ...
Boken om Gesunda

Boken om Gesunda

"I byn Gesunda bor det cirka 250 personer året runt men på sommaren och vintern kommer det turister som både ...
Bråmåbo – liten som väl aldrig blir stor

Bråmåbo – liten som väl aldrig blir stor

Jenbersbuder, en enslig avkrok där vegetationen huvudsakligen består av enbuskar bland vilka invånarna i halvvilt ...
Bråmåbo, liten men naggande go’

Bråmåbo, liten men naggande go’

På Solleröns sydöstra sida ligger öns minsta och yngsta by Bråmåbo. Den har idag c:a 30 gårdar. Den fasta ...
Bud-kaller

Bud-kaller

Den som minns Södra Bodarna från början av seklet, fäster sig gärna vid de olika personligheterna - de flesta var ...
En gård i Rothagen

En gård i Rothagen

Rothagens by, vackert belägen på en av Solleröns soliga sidor, är en långsträckt by - i söder med gränsen vid ...
Fårskallarna i Gesunda

Fårskallarna i Gesunda

För ett antal år sedan började byalaget i Gesunda ta upp problemet med den igenväxta miljön i byn. Många klagade ...
Gesunda lever upp

Gesunda lever upp

Gesunda. Foto: Torbjörn Nääs År 2020 kommer att gå till historien som det år då coronaviruset covid 19 drabbade ...
Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda är i dag en modern by med allehanda aktiviteter. Vill man göra sig förvissad om att byn lever i allra ...
Gruddbo norra delen

Gruddbo norra delen

Om man räknar bort de två byklasarna i södra ändan av byn, Kulåra och Rullbo, som också hör till Gruddbo by, ...
Gruddbo södra delen

Gruddbo södra delen

I vår serie artiklar om byarna på Sollerön har vi nu kommit till den sydligaste delen av Gruddbo by, Rullbo och ...
Gruddbovägar

Gruddbovägar

Karta: Margit Andersson Gruddbovägar, äldre och nya namn Sollerö gamla sockens vägnamn har diskuterats en ...
Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet är idag Solleröns naturliga centrum. Här finns kyrkan och kommunalhuset liksom de flesta affärerna och ...
Jättegrytorna i Ryssa

Jättegrytorna i Ryssa

Red. Anders Pers från Vinäs har i sin bok "Rull Mats" skildrat en ungdomsupplevelse från Ryssa, som vi här ...
Kaptensgården på Sollerön

Kaptensgården på Sollerön

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en ...
Krångangården

Krångangården

Tiderna förändras - det är ett uttryck som ofta används när äldre människor berättar om gången tid. Det är ...
Lundgården i Gesunda

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns ...
När viljan fanns (Gesunda folkpark)

När viljan fanns (Gesunda folkpark)

På vägen ned från slalombacken stannar jag bilen just när jag närmar mig bebyggelsen. Nu skall jag väl i alla fall ...
Ödegårdar

Ödegårdar

Saga till min barndoms hembygd "Gumma". När som helst kan jag se henne för mig, sittande med knäppta händer, ...
Ryssa – Kvinnorna i byn

Ryssa – Kvinnorna i byn

Eftersom det finns så få beskrivningar om hur kvinnor hade det förr i tiden, vill jag beskriva lite som jag minns ...
Ryssa – Skålnäset

Ryssa – Skålnäset

Gränsdragningen mellan Vika och Utmelands skifteslag vid Ryssa tyder på att Vikaborna vid gränsens fastställande ...
Ryssa Elverk under 75 år

Ryssa Elverk under 75 år

Den 27 december 1988 var det 75 år sedan Aktiebolaget Ryssa Elektricitetsverk bildades. I samband med bolagets ...
Ryssa kraftverk

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från ...
Ryssa, hemfäboden som blev by

Ryssa, hemfäboden som blev by

I byns äldre historia spelade sjön och ån en stor roll eftersom våra förfäder sökte sig till sjöar och vattendrag ...
Så var det ”Sudi Långtora”

Så var det ”Sudi Långtora”

"Snart är ditt liv också historia". Dessa tänkvärda ord sades av Lilly, min gamla lärarinna, när jag hälsade på ...
Ungdomsminnen från Ryssa

Ungdomsminnen från Ryssa

Jag föddes 15 juli 1914 i Pålsgården i Ryssa. "Barnmorskan" som hjälpte mig till världen hette "Stjinnär Ann" ...
Utanmyra – en gammal vikingabygd

Utanmyra – en gammal vikingabygd

Flygfoto över Utanmyra 1936. Utanmyra eller Utåmör som det heter på Sollerömål är den till ytan största av ...
Utanmyra på glasplåtar, Anders Leijon

Utanmyra på glasplåtar, Anders Leijon

Det är julafton hemma i Busgard i Utanmyra, medio femtiotal, tomten har bullrande tagit sig innanför dörren. ...
Utanmyra småskola

Utanmyra småskola

Under senare halvan av 1800-talen när den obligatoriska folkskolan började gälla, var Utanmyra en av de ...
Utanmyrarapsodi

Utanmyrarapsodi

I den syriska öknen, längs den gamla sidenvägen mellan Kina och Europa, låg oasen Palmyra där kamelkaravanerna ...
Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmal är det textila material som tidigare var oumbärligt för allmogen i synnerhet till arbetskläder. Det är ...