2001

Att vara präst i utlandstjänst

Som präst har jag haft förmånen att under sex månader följa en svensk bataljon i ett utlandsuppdrag, eller mission ...

Cykel SM på Sollerön

Efter SM i Uppsala 1999 stod Svenska Cykelförbundet inför ett problem - man hade ingen som ville ta på sig ...

En ful fisk

Färder frå Soldn. Året är 1960. Då anställd vid Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm. Uppdrag; Skaffa fram ...

Gullgrav i Åsens fäbodar

Gullgrav sätter gärna fart på fantasin. Funderingarna är många och jag har därför blivit ombedd av Sollerö-Åsens ...

Krång Anders Jönsson – fånge i brytningstid

Inledning I mars 1848 begicks ett mord på Sollerön i Dalarna som kom att bli både omtalat och omskrivet - ända ...

Kristendomen tusen år i Sverige

Före fornnordisk tid Under fornnordisk tid fanns i vårt land tron på de germanska stammarnas gudar som hos oss ...

Lundgården i Gesunda

Fäbodar Gamla Sollerö socken hade i flera avseenden en fascinerande fäbodkultur. Från 1500-talet finns ...

Modellbygge av ett ”vikingahus”

Vintern 1998-99 genomfördes en arkeologikurs på Sollerön i samarbete med studieförbunden och Dalarnas Museum. Det ...

Solleröloppets kranskullor

Midsommarhelgen är för Sollerön en stor begivenhet. Det som till stor del bidragit till detta är naturligtvis ...

Till läsaren 2001

Vår hembygdsbok Sool-Öen står åter inför ett jubileum. Årets upplaga är den 30:e som kommit ut. "Framtiden spirar ...

Trapp Lars – spelman

Just när jag stod i dörren och skulle gå, vände sig Trapp Lars till mej och sade: "Och nu när du går ska du ta en ...

Vikingatida klädedräkt

Under de två senaste åren har Sollerö Sockenförening tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan haft kurser där ...