1994

Agnmyren – en vikingahamn

Agnmyren 1994 - eller Agnmyrsviken under vikingatiden? Vikingatiden utgör slutet av järnåldern och räknas ...

Älgpass på Smalmyren

Väckarklockan ringer strax efter fem. Om en dryg timme ska Seli älgjaktlag samlas för att lotta ut dagens älgpass. ...

Dikti frå morfar

Män morfar, ä va Lars Håll ä, (Åll Las). An va bäst morfarn man kund finatt. I tänkt i suld skriv nå um an, å ä ...

Flottning på Solleröskogen

Under 1800-talets början var bondesamhället och naturahushållning dominerande på Sollerön. Man odlade sina tegar, ...

Gamla traditioner från digerdöden

Digerdöden, den store folkdödaren, inträffade långt tillbaka i tiden, redan omkring 1350. Det berättas från ...

Johan Öhman

Johan Öhman föddes i ett småbrukarhem i Rothagen på Sollerön. Hans föräldrar, soldaten Daniel Öhman och hans ...

Kox Margit – ”slattäsko”

Ett programinslag som brukar kallas "gissa mitt jobb" har emellanåt förekommit i TV:s underhållning.  - ...

Lund Anders, lärare och predikant

Den åttonde september 1877 föddes en pojke vid namn Anders på Sollerön. Föräldrar var Svarf Olof Olsson från ...

Med guld i strupen – Tomt Stina

Året var 1904. Tomt Jöns Nilsson var omgift efter att tidigare lämnats ensam med tre små döttrar. Detta år blev ...

Skogsdrivning på utskogen 1934

Under förvintern påbörjade skogsbolagen stora drivningar, d.v.s. skogsavverkningar på utskogen på Sollerö ...

Till läsaren 1994

Någon har sagt att tankarna lättare formas när man befinner sig på ett berg. Man tänker bättre från en upphöjd ...

Ung på 70-talet, magiker och musiker

70-tal på Sollerön. Det var länge sedan. Ändå inte. Nära mig lever människor, stämningar, attityder. Minnen och ...

Ungdomsminnen från Ryssa

Jag föddes 15 juli 1914 i Pålsgården i Ryssa. "Barnmorskan" som hjälpte mig till världen hette "Stjinnär Ann" ...