Klikten

Båtbyggandet – en gammal tradition

Båtbyggandet – en gammal tradition

Båtbyggeri är ett hantverk som har funnits på Sollerön under många generationer. Hantverket har gått i arv från ...
Bengtsarvets by

Bengtsarvets by

Under vikingatiden använde man långa hus med flera olika funktioner. I dessa stolpburna hus, s k långhus, fanns ...
Dalarnas största vikingatida gravfält

Dalarnas största vikingatida gravfält

På den norra delen av Sollerön finns två stora gravfält från vikingatidens slutskede, ett större vid ...
Döden på vikingatiden

Döden på vikingatiden

Många människor var asatroende under vikingatiden. De offrade och blotade till gudar som Oden, Tor och Frej, som ...
En boplats från stenåldern

En boplats från stenåldern

Vid Agnmyren finns tydliga spår efter stenåldersmänniskor. När Solleröborna höll på med torvtäkt 1867 hittade de ...
En vandring i historien

En vandring i historien

Här på den nordöstra delen av Sollerön finns ett stort antal förhistoriska och historiska lämningar. En del av ...
Karl Lärkas gård

Karl Lärkas gård

Karl Lärka (1892-1981) var en man med särskild begåvning. Han var både fotograf, folklivsforskare och ...
Kulturlandskapet under järnåldern

Kulturlandskapet under järnåldern

Redan på 500-talet, 300 år före vikingatiden, fanns det bönder på Sollerön. De fällde skog och röjde sten som ...
Livet på vikingatiden

Livet på vikingatiden

Vikingatiden var en blomstrande epok i Solleröns förhistoria. Det var liv och rörelse på ön. Befolkningen ökade ...
Offerkällan

Offerkällan

Sedan lång tid kallas området häromkring för Lunden eller Lundgärdet, vilket tyder på att denna plats vid källan ...
Praktföremål från vikingatiden

Praktföremål från vikingatiden

Solleröns gravar kännetecknas av ovanligt många välbevarade metallföremål av hög hantverkskvalitet. Framförallt ...
S:t Laurentius kapell

S:t Laurentius kapell

S:t Laurentius kapell är den första kyrkobyggnad man med säkerhet känner till på Sollerön. Kapellet uppfördes i ...