Karl Nilsson

Bibliotek på Sollerön

Bibliotek på Sollerön

Vid 1800-talets början upprättades på ett och annat ställe inom landet sockenbibliotek, och 1860-talet blev en ...
Byrtjärnmyren

Byrtjärnmyren

Teckning: Margit Andersson Albert Stunis, eller Ryss Albert som han i dagligt tal kallas, påpekade att ...
Den gamla dansbanan

Den gamla dansbanan

Teckning av Göte Halvarsson Till gamla dansbanan på lördagskvällenuti hemlandets drömfagra bygd.Vi vandra dit ...
Från Olans Ull till Mats Hjelm

Från Olans Ull till Mats Hjelm

Logen 1038 Dalarnes Ögonsten började med sin verksamhet redan 1887. Eftersom det var en nykterhetsrörelse var det ...
Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Vid sidan om den idrottsliga verksamheten kom Sollerö idrottsförening att bli dominerande inom nöjeslivet. Där ...
Invallningen, fiasko eller – ?

Invallningen, fiasko eller – ?

En stor del av åkerjorden på Sollerön var under nederbördsfattiga somrar utsatt för svår torka. Detta förde med ...
Mas Anna och Bäck Karin

Mas Anna och Bäck Karin

I Åsens fäbodar bodde de grannar, Mas Anna från Bengtsarvet och Bäck Karin från Bodarna. Mas Anna bodde i den ...
Några förstärkningsord i Soldmålet

Några förstärkningsord i Soldmålet

Krångan Lars hade en vårdag sågat ner en större björk då Bälter Kisti kom förbi. Kom hit, sa Lars, ska du få se. ...
Ramsor, rim och klotter

Ramsor, rim och klotter

När min far, allmänt kallad Mas Anders, lekte med små barn, brukade han i det han skämtsamt skakade dem dra ...
Sollerön i dikten

Sollerön i dikten

"Solen lyser på Sollerön", inledningsdikten i årets krönika, är skriven av Karl Erik Forslund (1872-1941), mest ...
Typundersökningen på Sollerön

Typundersökningen på Sollerön

"Dalfolket - vilken enhetlighet i typ för 1800-talets hastigt genomresande, romantiska herremän - av urnordiska ...
Ur Karl Lärkas anteckningar

Ur Karl Lärkas anteckningar

(Ur en av Karl Lärkas omtalade blå anteckningsböcker, där han stenografiskt har antecknat, vad bygdens folk ...