Gösta Schmidt

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...

Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

På predikstolen i sakristian ligger en stor tung bibel, en s k Karl XII:s bibel. Vid bibelutställningen i höstas i ...

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...

Kyrkoarkivets dolda skatt

Bakom den tunga brandsäkra arkivdörren på pastorsexpeditionen kan du i ett litet arkiv finna flera hyllor med ...

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...