Gösta Schmidt

Berättkripper för 75 år sedan

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...
Det var så det började – krönikan Sool-Öen

Det var så det började – krönikan Sool-Öen

Vårvintern 1971 kallade Lilly Stemer­ Jonsson till sig kyrkvärden Evald Håkansson och prästen Gösta. Lilly bar ...
En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

En jobbarvecka med Solleröungdomar på sjömanskyrkan

Gruppen grovjobbar i sjömanskyrkan. Det tog eld direkt i föreningen Q, Kyrkans Ungdom på Sollerön, när jag lade ...
En presentation

En presentation

Det är nu snart 200 år, sedan tuppen på Sollerö kyrktorn vände stjärten åt Mora — enligt hävderna — men nu får den ...
Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

Först i raden av präster – Johan G. Wretlind

På predikstolen i sakristian ligger en stor tung bibel, en s k Karl XII:s bibel. Vid bibelutställningen i höstas i ...
Gud jag är så glad att din kyrka finns

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...
Jag döper dig

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...
Karl Lärka och arvet från fäderna

Karl Lärka och arvet från fäderna

Utdrag ur anförandet vid Karl Lärkadagen 1990. Nu sätter du dig till rätta för att lyssna till ett sakligt, ...
Kyrkoarkivets dolda skatt

Kyrkoarkivets dolda skatt

Bakom den tunga brandsäkra arkivdörren på pastorsexpeditionen kan du i ett litet arkiv finna flera hyllor med ...
När Starken och Trapp Kerstin for till Leksand

När Starken och Trapp Kerstin for till Leksand

Bråmå Karin Böjd över sitt broderi sitter Bråmå Karin Jönsson i lasarettets terapilokaler och arbetar med en ...
Nya ting i Herrens hus

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...
Vart tog det gamla huset vägen?

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...