13 Blästerugn

13 Blästerugn

Det välstånd som sannolikt fanns på Sollerön under vikingatiden berodde till stor del på den rika förekomsten av rödjord, sjö- och myrmalm och på människornas förmåga att omvandla malmen till smidbart järn. Att välståndet var betydande under vikingatiden vittnar de...
 8 Ladugård med dass

 8 Ladugård med dass

Hästen bodde i stallet men de övriga gårdsdjuren bodde i ladugården eller i anslutning till denna. Kor och kalvar var viktiga för produktionen av mjölk, ost, grädde och smör. Getter och får för kött och ull. Hönsen för ägg och kött. Grisarna var många och stannade...