Grodlek i Agnmyren

Foto: Torbjörn Nääs

Vanlig groda

I mitten på 1980-talet var det runt 10.000 grodor som lekte i det område som du nu besöker. Ljudet från de sjungande grodhannarna låter som ett gäng mopedister som kör runt i en grusgrop. När tjälen släpper i markerna runt Agnmyren vaknar grodan ur sin vintersömn. Lite stel och ibland vimmelkantig efter den långa sömnen rör sig grodan i riktning mot det område där du nu befinner dig. För den groda som vaknat ur sin långa vintersömn (oktober – april) går kärleken före maten och först efter det att parningsleken är avklarad kan grodan räkna med att få något i sin mage.

Grodan leker som vilken fisk som helst

Grodhannen lockar till sig honan med sång och stimulerar sedan henne att lägga sin rom genom att kramas hårt. Grodans kvackande, gurglande och smattrande ljud pågår under hela lektiden. Ljudet stimulerar honan och ger henne troligtvis trivsel. Lekljudet uppstår när grodan stöter luft mellan magen, svalget och gommen samtidigt som den förvandlar sig själv till en bra resonanslåda. Grodhonans rom placeras ofta strandnära, där vattentemperaturen är som högst. Romkakan befruktas sedan av grodhannen genom yttre befruktning. Den befruktade rommen har upptill, närmast vattenytan, mörka fläckar/punkter. De är helt enkelt solfångare som hjälper till att höja vattentemperaturen i romkakan.

Grodyngel

Grodyngel kallas grodas ungar, som likt fiskar är utrustade med gälar för att obehindrat kunna ta upp syret i vattnet. Någon gång i slutet av juni eller början av juli har grodynglet i Agnmyren tappat både svans och gälar och ser nu ut som en mycket liten vuxen groda. Den lilla grodan lämnar vattenmiljön och kliver upp på land.

Tillbaka till det verkliga hemområdet

Foto: Torbjörn Nääs

fukt och näringstillgången är god. Hemområde kan ligga flera kilometer från Agnmyren!

Vi kan väl tänka oss att grodan efter leken känner sig nöjd med att veta att en ny generation grodor ska växa upp i området runt Agnmyren.

Grodvakter

Foto: Torbjörn Nääs

Solleröskolans elever tycker grodorna är häftiga på många olika sätt och har under flera vårar ställt upp som grodvakter för att på ett bra och engagerat sätt freda den vanliga grodans lekområde. Grodvakt är man för att man vill visa det lilla fina djuret som grodan är sin största respekt.

Grodan är hungrig efter alla kärleksbestyr och det som gäller är att under sommaren äta maskar, larver och olika insekter för att nå en »grodvikt« som klarar ännu en övervintring. Efter leken gäller det för grodan att ta sig tillbaka till hemområdet där skydd,

Bo Wallin