Bo Wallin

Tornsvalan kommer i äppelblomsvind

Genom spetsiga, runda - höga - djupa himlar kommer tornsvalan, vindriddaren. Valv av himlar över stäpper - öknar - ...