Fåglar och andra djur

Grodlek i Agnmyren

Just vid islossningen samlas den vanliga grodan för att under en intensiv vecka utföra sin parningslek. Agnmyren ...

Mötet med fåglar i Solleröskogen

Sparvuggla på Solleröskogen. Teckning av P.O. Nordell Marskväll - Vårvinter - Uggletider. På bitvis glashala ...

Tornsvalan kommer i äppelblomsvind

Genom spetsiga, runda - höga - djupa himlar kommer tornsvalan, vindriddaren. Valv av himlar över stäpper - öknar - ...