Bus Maria Nilsson

Gårdsnamnramsa från Sollerön

Gårdsnamnramsa från Sollerön

BUS å BOS å MÅS å MAS,NISS å LISS å SMISS å SMASS å LASS. WASS växer i en vik vid ett SUND.Och från ett NÄS går ...