Mats Wik

Boskap och odling

Boskap och odling

Foto: Torbjörn Nääs För att trygga sin försörjning har solleröbor bedrivit odling och boskapsskötsel i långt ...
En Solleröbonde 1978

En Solleröbonde 1978

Jordbruket på Sollerön har under de senaste tjugo åren genomgått mycket stora förändringar. Genomförandet av laga ...
I fädrens spår

I fädrens spår

Under ett antal år har Sollerö Hushållningsgille arrangerat utflykter till gamla fäbodar och andra sevärda platser ...
I fädrens spår

I fädrens spår

I början av september inbjöd Sollerö Hushållningsgille intresserade att delta i den traditionella höstutflykten. ...