shf1924

Väv i rosengång med varp i lin samt inslag av ull. Märkt M O D 1864 samt Stunisgårdens bomärke.
Troligen vävd av Stunis Mejt Olsdotter f 1850 d 1920.