Sjal

”Sjal” i materialet ylle med rutmönster i rosa.