”Väjt-sjal” i yllemuslin vitbroderi i silke samt silkesfrans