”Väjt-sjal” i yllemuslin vitbroderi samt frans i silke.