Rosarött garnprov

Färgat med cockenilla samt krapp