,

Rosarött garnprov

Färgat med cockenilla samt krapp
,

Mossgrönt garnprov

Färgat med ljung samt galläpplen och järnvitriol
,

Gulfärgat garnprov

Färgat med björklöv samt taklav