Växtfärg

Gulfärgat garnprov

Gulfärgat garnprov

Färgat med björklöv samt taklav
Mossgrönt garnprov

Mossgrönt garnprov

Färgat med ljung samt galläpplen och järnvitriol
Rosarött garnprov

Rosarött garnprov

Färgat med cockenilla samt krapp
Växtfärgning Björklöv

Växtfärgning Björklöv

Växtfärgning Getpors

Växtfärgning Getpors

Växtfärgning Hundkäx

Växtfärgning Hundkäx

Växtfärgning Indigo

Växtfärgning Indigo

Växtfärgning Islandslav

Växtfärgning Islandslav

Växtfärgning Krapp

Växtfärgning Krapp

Växtfärgning Ljung

Växtfärgning Ljung

Växtfärgning Stenlav

Växtfärgning Stenlav