Kvinnohatt

”Keling-att” med broderi i gul silkestråd.