Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med trädd soldsöm. Nuggor i framkanten.