Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med gul soldsöm. Nuggor i framkant.