Kvinnohatt

”Keling-att” broderad med soldsöm i gult samt nuggor i framkant.