Kvinnohatt

”Keling-att av bomull. Soldsöm i framkanten.