Kvinnohatt

”Keling-att” Soldsöm i blått baktill. Fram sydda nuggor samt soldsöm i blått.