Kvinnohatt

”Keling-att broderad med gul silketråd.